Ποινικό Δίκαιο

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το Ποινικό Δίκαιο είναι άμεσα συνυφασμένο με την καθημερινή πράξη και αποτελεί ρυθμιστικό παράγοντα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής.

Η εταιρεία μας έχει αναλάβει τη δικαστηριακή εκπροσώπηση στα πλαίσια  διερεύνησης  οικονομικών  αδικημάτων  με σύνθετα νομικά ζητήματα στα πλαίσια διασυνοριακών συναλλαγών.

Δέσμευσή μας προς τους πελάτες μας είναι η πλήρης και δίκαιη εκπροσώπηση  κατά  τη  διάρκεια  της  ποινικής διαδικασίας, πάντοτε με απόλυτη εμπιστευτικότητα και διακριτικότητα.