Φορολογικό Δίκαιο

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τα ζητήματα Φορολογικού Δικαίου απασχολούν ολοένα και πιο έντονα τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους ιδιώτες. Ειδικά στην Ελλάδα που το φορολογικό καθεστώς είναι ιδιαίτερα ρευστό, απαιτείται συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων στα πλαίσια  συμμόρφωσης με τους εκάστοτε φορολογικούς νόμους.

Προσφέρουμε υπηρεσίες στον τομέα του Φορολογικού Δικαίου τόσο σε συμβουλευτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο εκπροσώπησης των πελατών μας σε φορολογικές διαφορές. Σε  συνεργασία  με  το  άρτια  καταρτισμένο  δίκτυο συνεργατών μας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό παρέχουμε εξατομικευμένη νομική συμβουλευτική στους πελάτες μας στα πλαίσια συμμόρφωσης με τις εκάστοτε φορολογικές διατάξεις.