Εταιρικό Δίκαιο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η εταιρεία μας παρέχει νομική συμβουλευτική για μικρούς, μεσαίους (SMEs) και μεγάλους επιχειρηματίες καθώς και εξατομικευμένες λύσεις για μεμονωμένες και start-up επιχειρήσεις.

Αναλαμβάνουμε τη σύσταση εταιρειών στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό σε συνεργασία με δικηγορικά και λογιστικά γραφεία τα οποία εμπιστευόμαστε. Καλύπτουμε τις ανάγκες της καθημερινής εταιρικής διακυβέρνησης των εταιρειών – πελατών μας, είτε πρόκειται για κεφαλαιουχικές, είτε προσωπικές εταιρείες.

Παράλληλα προσφέρουμε τη νομική μας καθοδήγηση και υπηρεσίες σε όλες τις μεγάλες αποφάσεις των πελατών μας αναλαμβάνοντας συγχωνεύσεις και εξαγορές είτε εταιρικών μεριδίων και επιμέρους περιουσιακών στοιχείων, είτε συνόλου επιχείρησης και σύσταση κοινοπραξιών.

Πιστεύουμε ότι ο νομικός έλεγχος (legal due diligence), αλλά και η διαπραγμάτευση αποτελούν έναν από τους βασικότερους πυλώνες στα πλαίσια μιας εξαγοράς κι ως εκ τούτου, η εταιρεία μας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο στάδιο αυτό, εμβαθύνοντας κατά το μέγιστο με στόχο την ελαχιστοποίηση του ρίσκου στα πλαίσια της σκοπούμενης συναλλαγής.