Αστικό Δίκαιο

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το Αστικό Δίκαιο αποτελεί κορμό του δικαίου που ρυθμίζει μεταξύ άλλων, τις εμπορικές συναλλαγές, τις συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών και τις οικογενειακές διαφορές.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη δικαστηριακή επίλυση υποθέσεων σε ευρύ φάσμα του δικαίου που περιλαμβάνει εμπορικές διαφορές, είσπραξη απαιτήσεων εταιρειών και φυσικών προσώπων, υποθέσεις που συνδέονται με σωρευτική αναδοχής χρέους (479 ΑΚ), μισθωτικές και οικογενειακές διαφορές.

Έχοντας εκτεταμένη εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων και με επίγνωση της βραδύτητας στη διεκπεραίωση των υποθέσεων ενώπιον των ελληνικών πολιτικών δικαστηρίων, αναζητούμε εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών για τους πελάτες μας, με γνώμονα την αποτελεσματικότητα και τη δίκαιη εκπροσώπηση των συμφερόντων τους.

Θεωρούμε ότι έχουμε εκπροσωπήσει άρτια τους πελάτες μας όταν βρίσκουμε τη χρυσή τομή ανάμεσα στην επιχειρηματική και τη νομική πτυχή μίας υπόθεσης.