Δίκαιο των Συμβάσεων

ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Η σύμβαση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο μίας εμπορικής συνεργασίας και ως εκ τούτου φροντίζουμε η κάθε σύμβαση να είναι αποτέλεσμα σχολαστικής μελέτης των δεδομένων μίας συναλλαγής με πρωταρχικό στόχο την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πελατών μας εντός των κανόνων του εκάστοτε νομικού πλαισίου. Είμαστε υπέρμαχοι της σύναψης συμβάσεων που ανταποκρίνονται όχι μόνο στις επιθυμίες των πελατών μας, αλλά και στις δυνατότητές τους.

Είμαστε δίπλα στους πελάτες μας στο αρχικό στάδιο των διαπραγματεύσεων για να συνδράμουμε στo στρατηγικό σχεδιασμό και να προσφέρουμε την καθοδήγησή μας στα πλαίσια της σκοπούμενης συναλλαγής.

Η εμπειρία της εταιρείας μας σε εγχώριες και διεθνείς συναλλαγές που περιλαμβάνει σύνταξη και την επεξεργασία συμβάσεων εχεμύθειας, διανομής, αντιπροσωπείας, προμήθειας, μεταφοράς τεχνογνωσίας, δικαιόχρησης, marketing και διαφήμισης σε συνδυασμό με επιτυχείς διαπραγματεύσεις με το αντισυμβαλλόμενο μέρος, μας δίνει το δικαίωμα να θεωρούμε το δίκαιο των συμβάσεων, τομέα της εξειδίκευσής μας.