Ακίνητα

ΑΚΙΝΗΤΑ

Η εμπειρία μας στα νομικά ζητήματα Εμπράγματου Δικαίου, μας επιτρέπει να μπορούμε να συμβουλεύουμε τους πελάτες μας επί σύνθετων συναλλαγών σε ακίνητα ιδίως συγχωνεύσεις και εξαγορές που περιλαμβάνουν και ακίνητη περιουσία, εργολαβικών και ειδικότερων θεμάτων που άπτονται της οικονομίας του διαμοιρασμού (Share Economy) όπως είναι οι βραχυπρόθεσμες μισθώσεις μέσω ψηφιακής πλατφόρμας. Προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε ιδιοκτήτες ακινήτων, υποψήφιους αγοραστές, μισθωτές και μεσίτες.

Δεδομένου ότι η απόκτηση ενός ακινήτου συνιστά μία σημαντική απόφαση, η έρευνα στο Υποθηκοφυλακείο, αν και φαίνεται απλή υπόθεση, εξακολουθεί να αποτελεί το σημαντικότερο βήμα στα πλαίσια της απόκτησης ακινήτου.

Η δικηγορική μας εταιρεία αναλαμβάνει ελέγχους ακινήτων σε όλη την Ελλάδα, διεξάγοντας λεπτομερή και ολοκληρωμένη νομική έρευνα στα αρμόδια Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά γραφεία, συντάσσοντας σχετική έκθεση, τόσο στην Ελληνική, όσο και στην Αγγλική.